Technologie

Moderní technologie a přírodní suroviny zaručují tu nejvyšší kvalitu produktu. Všechny procesy jsou navrženy tak, aby byl plně využit účinek bylin. Produkt je opatřen certifikátem zdravotní bezpečnosti vydaným Státním zdravotním ústavem v Praze v roce 2020.

Na základě požadavků platných právních předpisů týkajících se podmínek uvádění potravinových doplňků na trh v ČR jsme předali IMUNworld k analýze do akreditované laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze. Výsledkem posouzení je Certifikát o zdravotní bezpečnosti č. 183-412/20 vydaný dne 4. 12. 2020.

Good Manufacturing Practice

Naše produkty jsou prostřednictvím pěstitele opatřeny certifikátem GMP (anglická zkratka pro Good Manufacture Practice, česky - správná či osvědčená výrobní praxe). Jedná se o systém, jehož cílem je zvyšovat bezpečnost léčiv, potravin a kosmetiky.